Beskedet: Det blir en bussterminal i Katarinaberget

1:32 min

Trots beskedet i Mark- och miljööverdomstolen: Den planerade bussterminalen vid Slussen kommer visst att byggas - den drar bara ut på tiden.

Vad tycker du om att det trots allt blir en bussterminal i Katarinaberget? Kommentera.

– Nu börjar vi om med en ny plan och så tar det ungefär ett och ett halvt år för stadens process och sedan får vi se hur lång tid själva den juridiska överprövningsprocessen, den eventuella överprövningsprocessen tar. Men platsen är densamma, säger Christer Schultz.

Ja, staden ger alltså inte upp så lätt, en ny plan ska tas fram och  platsen för en ny bussterminal är alltså densamma, i Katarinaberget.

Men det verkar inte boende i området vilja veta av utan de välkomnar Mark- och Miljööverdomstolens beslut och vill se det som ett definitivt nej. Så här säger några:

– För oss som bor här är det ju jätteskönt, jag blir jätteglad!

– Jag blev jätteglad, för jag tycker att det är väldigt onödigt att borra ett så stort garage!

– Nej, det är inget klokt beslut från början! Det kändes bara som att man var tvungen att göra något för att man har hållt på med det för länge helt enkelt. Så att jag tycker att det är bra!

De positiva reaktionerna bland de boende går inte att ta fel på , men förvånar Christer Schulz som menar att projektet har bedrivits med en bred demokratisk process:

– Ja, jag har svårt att förstå det personlingen. Jag tycker att det är oerhört angeläget att komma igång med Slussen och säkertställa att vi får en bra funktion för det här. Vi har ju haft en historiskt bred förankring och demokratisk process kring den här planen och vi tar ju på stort allvar också kommunikationen under projektets genomförande och det är det jag tror är receptet för att lyckas.

Men har det varit tillräckligt så här långt?

– Ja, vi gör iallafall allt vi kan för att möta informationsbehovet som finns så det är ju vår amibition, säger Christer Schulz.