Förändringens tid för flyget

Ett stormigt och omskakande år som kan ge möjligheter till förändringar, så beskriver Luftfartsverket flygets utveckling under förra året i sin senaste rapport.
Nedgången i trafiken har gjort att traditionella flygbolag har hamnat i kris, samtidigt som lågkostnadsbolag snabbt etablerats och nu sätter större press på de stora bolagen. Luftfartsverkets rapport visar även att flygets effekter på miljön fortsätter att minska. Samtliga utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser gick ner jämfört med år 2000.