Fler till Högskolan

Fler östgötar ska nu lockas till högskolestudier. Idag ligger länet under riksgenomsnittet vad gäller antalet studenter som går vidare till eftergymnasial utbildning.
Därför har ett samarbete nu inletts mellan Östsam och Linköpings Universitet för att få till stånd en förändring. Vid ett seminarium i Norrköping igår träffades närmare 100 personer för att ta fram idéer. Bland annat pratade man om att satsa mer på distansutbildningar och även att inrätta mentorer för att stötta de nya grupper som söker sig till högskolan.