Kraftig ökning av antalet autism-diagnoser

1:43 min

Antalet barn och ungdomar med autism har ökat kraftigt, det visar en undersökning från Stockholms läns landsting. Mellan 2007 och 2011 ökade antalet diagnoser av autismspektrumtillstånd med 75 procent.

Selma Idring, barnpsykiatriker och en av dem som lett studien, är förvånad över att det skett en sådan kraftig ökning och säger att det kan finnas flera orsaker till ökningen.

– Vi tror främst att den här ökningen har drivits av ökad diagnostik, man gör helt enkelt fler utredningar, dubbelt så många utredningar 2011 som 2007, säger Selma Idring.

Andra skäl till att barn och unga med diagnosen autismspektrumtillstånd har ökat kan vara att det efterfrågas fler diagnoser men också att det finns en reell ökning av det neuropsykiatriska tillståndet som kännetecknas av svårigheter med den sociala förmågan.

Det är framför allt de mildare formerna av autism som har ökat, alltså barn och unga som är normalbegåvade men har brister med just den sociala förmågan.

Studien visar också att det är vanligare att diagnoser sätts senare i åren, alltså när barnen är äldre. Men det finns forskning som visar på flera positiva fördelar för de som får en diagnos tidigt, redan på dagis, säger Selma Idring.

– Med en tidig diagnos kan man få tillgång till habiliteringsinsatser, att träna social interaktion och förbättra sin kommunikation, säger Selma Idring.

Studien är baserad på resultat från Stockholms län men Selma Idring säger att det går att anta att det skett en liknande utveckling över hela landet.

Hon påpekar att i och med att flera barn och unga har diagnosen så ställer det krav på skolväsendet och vården att bemöta de här personerna så att de inte upplever utanförskap och får psykiska problem.

– Min kliniska erfarenhet är att vi behöver förbättra omhändertagandet av de här barnen ute i samhället, säger Selma Idring.