Olika syn på sänkt arbetstid

Lagom till valrörelsen vill landstingsmajoriteten - socialdemokraterna och vänsterpartiet - sänka arbetstiden för alla småbarnsföräldrar som arbetar inom vården. Arbetstiden ska sänkas med en timme per dag under högst tre års tid - ett förslag som kostar 40 miljoner kronor per år. Valfläsk, tycker miljöpartiet, som menar att förslaget visserligen är bra men att det kommer lite väl lägligt till valrörelsen. Det tycker inte socialdemkraterna som säger att de länge velat genomföra en arbetstidsförkortning.