Fick Revaxör i stället för ögondroppar

Hässleholms kommun gör nu en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan personal på ett äldreboende gett en patient Revaxör i ögonen i stället för ögondroppar. Revaxör används för att lösa upp vaxproppar i öronen.

Personalen förväxlade flaskorna och patienten drabbades av rodnad, svullnad, klåda och sveda i båda ögonen.

Patienten fick senare remiss till ögonläkare som konstaterade att ögonen inte skadats och ordinerade fortsatt behandling med ögondroppar.