Försäkringskassans säkerhetschef försatt ur tjänst

1:32 min

Försäkringskassans säkerhetsdirektör försökte efterforska vem som tipsat media, trots att det är förbjudet.

Men säkerhetsdirektörens efterfrågningar kring källorna togs upp på band. Nu är han försatt ur tjänst.

Dan Eliasson är generaldirektör vid Försäkringskassan förklarar varför:

Meddelarfriheten är ju en hörnsten i vår demokrati. Varje påstående om den har kränkts är utomordentligt allvarligt.

– Jag tycker att det är bra att JK granskar det här. Och i avvaktan på det så har vår säkerhetschef försatts ur tjänst i dag på morgonen i avvaktan på ytterligare åtgärder, säger Dan Eliasson.

Det är tidningen Expressen som har tagit del av ljudinspelningen.

Försäkringskassan har nu gjort en anmälan till Statens ansvarsnämnd om efterforskningar av källorna.

Samtalet på ljudupptagningen gäller historien kring Försäkringskassans kommunikationsdirektör Jonas Lindgren som var misstänkt för jäv.

Detta efter att han inledde en relation med en anställd på Försäkringskassan och värvat henne som avdelningschef.

Han attesterade hennes arbetstid och beviljade henne vid ett tillfälle lön, trots att hon hade semester.

Den interna utredningen som Försäkringkassan gjort visar att det finns omständigheter som skulle kunna vara en grund för uppsägning.

– När det sen gäller vår kommunikationsdirektör och brister som uppdagats där så har han tagit konsekvenserna och lämnat sin tjänst i helgen. Så att åtgärder har vidtagits vid de brister som påtalats, säger Dan Eliasson.