Koalition mot kortlivade klimatutsläpp vill göra skillnad

1:12 min

I veckan samlas i Paris en koalition av 82 länder och organisationer som försöker få ned kortlivade klimatutsläpp som sot, metan och marknära ozon för att avrapportera de första två årens arbete. Minskar de här utsläppen snabbt ökar chansen betydligt att klara tvågradersmålet.

– Tanken är ju inte att den här koalitionen ska vara ett antal små pilotprojekt här och där utan att vi ska verkligen göra stor skillnad på marken när det gäller utsläppen, säger Climate and clean air coalitions (CCAC) ordförande Annika Markovic.

Projekt har dragits igång för att få bort sotutsläpp från u-landsspisar, tegelfabriker och diesellastbilar som ger klimatuppvärmande moln som stannar i luften någon vecka innan de regnar ned och dessutom dödar 7 miljoner människor per år i hjärt- och lungsjukdomar enligt Världshälsoorganisationen.

Läckagen av den starka växthusgasen metan ska minskas, både från soptippar och från gas- och oljeledningar. Några konkreta siffror på hur stora utsläppsminskningar som hittills gjorts finns inte ännu, men slutmålet är att undvika åtminstone en halv grads extra uppvärmning globalt.

Professor Örjan Gustafsson vid Stockholms universitet som forskar om sot och metan är positiv till koalitionens arbete, men hoppas att de största utsläpparna Kina och Indien snart ansluter sig.

Koalitionen ska fortsätta på den väg de har startat på. Sen kommer det utmaningar här framöver med verifikation (bevisa klimateffekten) och att få med Indien och Kina, men jag tycker att de är på rätt väg, anser Örjan Gustafsson.