Varför är vi så besatta av meningen med livet?

Från mars 2005

Finns det någon mening med livet, och om så är fallet: vad är meningen? Kanske är detta den mest klassiska av filosofiska frågor. En annan fråga utan svar är: Varför är vi människor så besatta av att livet ska ha en mening? Vi vill så gärna veta, men i väntan på att filosofer, teologer eller naturvetare ska leverera ett fast och fixt svar, så försmäktar vi i otillfredsställt metafysiskt begär. Människans behov av mening är omättligt, tycks det.

Gäster är filosoferna Lars Bergström och Åsa Wigforss och filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors

Programledare o producent: Peter Sandberg