Oreda i naturreservat irriterar

Sedan Hedströmsdalen mellan Karmansbo och Bernshammar för sju år sedan blev naturreservat har den blivit mer otillgängligare.
Hedströmmen mellan Karmansbo och Bernshammar bjuder på en häftig upplevelse. Ån har under åren grävt ner sig ordentligt där den ringlar sig fram vid sidan av Köpingsåsen. På flera avsnitt är strandbrinkarna 20 meter höga och många ras har inträffat där sluttningen är som värst Där finns två välutvecklade terrasser och ån är upp emot 20 meter bred där den är som mäktigast. Forsarna uppe vid Karmansbo följs nedströms av ytterligare ett antal men senare rinner vattnet lugnare ner mot Bernshammar. Bakom länsstyrelsens beslut att bilda ett naturreservat på totalt 31 hektar längs med Hedströmmen, bakom det beslutet ligger rädslan för att det friluftsliv som ökat i området under början på 90-talet skulle slita för hårt på miljön och förorsaka störningar på djurlivet och floran. Dom naturliga forssträckorna måste bevaras liksom att området även i framtiden skall kunna ge skydd åt hotade fågelarter som den vitryggiga hackspetten. Men den rika förekomsten av bäver har inneburit både glädje och problem eftersom alltfler större träd fällts utmed ån dom senaste åren och framkomligheten har minskat. Men länsstyrelsens miljöenhet som ansvarar för området har inga planer på att gå in och röja. Skall man göra mer än möjligen släpa undan träd som ligger över någon stig så blir det en regeringsfråga säger naturvårdare Jan Inge Tobiasson.