Björn tågdödad

En fullvuxen björn tågdödades i gårkväll strax söder om Basturtäsk i Västerbotten.
Det var nattåget mot Stockholm kom att korsa björnens väg och som därför blev dess livsslut. Det är mycket ovanligt att björnar tågdödas på grund av björnens stora vaksamhet.