Skåne

Fler startar sociala företag

5:34 min

Allt fler så kallade sociala företag har startats i Skåne de senaste åren för personer som står långt från arbetsmarknaden. Tanken är att de anställdas behov ska gå före vinst.

Teater Psykbryt startades för ett år sedan i Malmö av fyra personer med psykiska funktionsnedsättningar.

– Det vi vill med vår teater är att bryta stigma, och att göra det i det här formen är bra för då kommer vi in på arbetsmarknaden bakvägen på något vis, säger Annika Wihlborg, som är en av grundarna.

Teater Psykbryts affärsidé är att sälja föreställningar till myndigheter och företag om att möta människor med olika psykiska sjukdomar. Teatern har anlitats av bland annat Malmö stad och Region Skåne.

Det finns inga bra siffror, men Tillväxtverket uppskattar att de sociala företagen i Skåne har ökat från knappt tio till närmare trettio de senaste fem åren. Olof Eriksson jobbar på Coompanion Skåne som hjälper till att utveckla kooperativa företag med stöd från Tillväxtverket, regionen och Malmö stad. Han bekräftar trenden.

– Det är för att det finns ett behov. Vi har ett enormt utanförskap, och då ser människor att vi går ihop och löser våra gemensamma problem i kooperativ form, det vill säga att vi startar ett företag tillsammans för att få ett arbete, säger Olof Eriksson.

I sociala företag bedrivs näringsverksamhet med främsta syftet att integrera personer som har stora problem att få jobb. Enligt Olof Eriksson skapar de stora samhällsvinster, eftersom personerna ofta mår bättre, och det kan i sin tur påverka hela familjer.

– Om det till exempel är en förälder, så ser barnen att mamma och pappa går till ett arbete varje morgon i stället för att de ligger hemma och tycker synd om sig själva. Det tycker jag är en enorm samhällsvinst, både ekonomiskt och mänskligt, säger han.

För Christina Nevsten i Teater Psykbryt har det betytt mycket att ha en sysselsättning.

– Det är A och O. Man måste ha någonting som gör att man känner sig behövd, eller att någon saknar en. Att vara med i ett sammanhang är otroligt viktigt, säger hon.