Arbetsmiljölagen följs dåligt

Arbetsmiljön för personliga assistenter i Sverige är helt orimlig, det visar en undersökning som arbetsmiljöverket har genomfört.
Man har kontrollerat hur väl arbetsmiljölagens intentioner följs för yrkesgruppen, och Anita Nordström som är projektledare och inspektör på arbetsmiljöinspektionen i Falun konstaterar att arbetsmiljölagen följs mycket dåligt. Bland annat är arbetet för tungt både fysiskt och psykiskt, arbetsuppgifterna är för oklara och de olika arbetsgivarnas planer för att förebygga risker i arbetet, är bristfälliga. Arbetsmiljöverket kräver nu förändringar på dessa områden inom tre månader. Genomförs inte tillfredsställande förändringar kan verket förelägga om vite, det uppger P4-programmet Efter Tolv. I Sverige arbetar idag cirka 40 000 som personliga assistenter. 40% av dem slutar sin anställning inom ett år. År 2010 bedömer Kommunalarbetarförbundet att det finns behov för 59 000 assistenter i Sverige.