Valfrihet i hemtjänsten omstridd fråga för landets kommuner

1:51 min

Det bör vara en skyldighet för landets alla kommuner att erbjuda valfrihet inom hemtjänsten. Det föreslår en statlig utredning.

Utredningen föreslår att ändringen i socialtjänstlagen införs under 2016.

Men alla kommuner håller inte med. Kjell Sjundemark är biträdande socialdirektör i Södertälje.

– Vi tycker att det är kommunen själv som ska bestämma, inte att staten ska bestämma att det är ett obligatorium. Det är kommunen själv genom fullmäktige som ska ta det beslutet, säger han.

Lagen om valfrihetssystem LOV infördes 2009 och är frivillig. Sedan dess har 177 kommuner, infört eller fattat beslut om att införa LOV, framförallt i hemtjänsten.

47 kommuner har beslutat att avstå, för att man är emot vinster i välfärden, eller för att det bara finns få privata företag i mindre kommuner.

I Stockholm har valfriheten lett till en explosion av hemtjänstföretag, fler än 230 stycken att välja bland.

Det är alltför många, tycker bland andra PRO, som representerar pensionärsförbunden i utredningen, och påpekar att de som har hemtjänst framför allt vill ha  inflytande och kvalitet i innehållet i tjänsterna.

– Det finns en övertro på att bara för att vi har flera utförare eller att man ska kunna konkurrera så blir det automatiskt en bättre äldreomsorg och så enkelt är det inte, säger Christina Tallberg som är vice ordförande i PRO.

Södertälje kommun har beslutat att avskaffa LOV, sedan kostnaderna skenat och flera hemtjänstföretag misstänks ha fuskat. Södertälje kommer nu istället att erbjuda valfrihet genom använda, LOU, Lagen om offentlig upphandling och begränsa antalet företag till fem.

Under tiden med LOV brast kommunens i kontrollen av verksamheten. Det är den främsta lärdomen av det som hänt, säger Kjell Sjundemark i Södertälje kommun.

– Det viktiga är att man ser till man har förutsättningar klara för vad LOV innebär och vilka villkor man sätter upp för LOV och hur man följer upp, att man har byggt upp uppföljningen på ett bra sätt, säger han.