Författare riktar kritik mot förlag

Stockholmsbaserade förlaget Frank får kritik för ändrade villkor för författarna.

Branschtidningen Svensk Bokhandel skriver att författarför­bundet har kontaktats av en handfull författare knutna till förlaget Frank förlag.

Bland annat gäller det ändrade avtal och svårigheter att få ut ersättningar. Gunnar Ardelius, ordförande för Författarförbundet, säger till Kulturnytt att förlaget inte agerar trovärdigt men att det inte rör sig om kontraktsbrott.

Eva Fallenius, vd och förläggare på Frank, säger till Svensk Bokhandel att förlaget inte har råd med för stora kostnader eller att satsa på debutanter i samma utsträckning som tidigare.