Livsfarliga vägpartiklar regnar snart bort

0:56 min

Luftföroreningarna är större när det är torrt väder men ändå har halterna av partiklar har hållits nere ganska bra i Göteborg hittills under våren. Detta bland annat tack vare att man har saltat gatorna.

Och nu när det väntas lite mer regn kommer de här skadliga partiklarna att minska drastiskt, det säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg.
– Ju bättre väder det är desto sämre blir luften och det stämmer ju för de här partiklarna nu på våren.

Under den senaste veckan har de tunga partiklar som kallas PM10 legat över gränsvärdet på förmiddagarna men sen har halterna sjunkit undan när det börjat blåsa på eftermiddagarna.

PM10-partiklar anses bland annat kunna orsaka för tidig dödlighet i hjärt- kärl- och lungsjukdomar. Men man behöver inte vänta på blåst eller regn för att minska partikelhalterna av PM10 menar Erik Bäck.

I Göteborg använder man sig också av vägsalt, även om det är många plusgrader och soligt väder.
– Syftet med att sprida vägsaltet är att göra vägbanorna fuktiga. Då binds de här partiklarna i fukten och sedan regnar de bort när vi förhoppningsvis får en period med regnigt väder.