Kritik mot miljöarbete

Kommunrevisionen i Jönköping är kritisk till kommunens agenda 21-arbete.
Dels konstaterar man att kommunstyrelsens egna förvaltningsorgan, stadskansliet, helt saknar ett miljöprogram. Det är mycket anmärkningsvärt, skriver kommunrevisionen. Dels är uppföljningen av agenda21-arbetet dålig när det gäller hela kommunen. Miljöarbetet måste bli en naturlig del av kommunens verksamhet, skriver kommunrevisionen och vill ha svar på sin kritik senast den 18 juni.