Långa restider för åklagare

Överåklagaren i Malmö vill att åklagare får medverka i häktningsförhandlingar genom videokonferenser.
Överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö vill att åklagarna i Skåne och Blekinge ska få slippa att åka långa vägar för att inställa sig till häktningsförhandlingar i domstolarna. Därför vänder han sig till Riksåklagaren med begäran om en lagändring som ska göra det möjligt för dem att i stället medverka genom videokonferenser. Sedan i fjor kan domstolarna låta de olika parterna och vittnen medverka i förhandlingar med hjälp av videoteknik. Nu vill alltså Sven-Erik Alhem att även åklagarna ska kunna utnyttja den möjligheten. I en skrivelse till Alhem nämner chefsåklagare Göran Berling vid internationella åklagarkammaren i Malmö narkotikasmugglingen till Blekinge som ett bekymmer. När en misstänkt smugglare ska ställas inför häktningsdomare är det ofta en åklagare från internationella kammaren i Malmö som har hand om fallet. En tågresa mellan Malmö och Karlskrona tar ungefär tre och en halv timme, enligt Berling. Genom att utnyttja videotekniken kunde åklagarna spara mycket tid, skriver han. Och Alhem håller med.