Missionshus rivs i mängd

Länstyrelsen har funnit 885 olika frikyrkolokaler i Jönköping län.
Det framgår av den kartläggning som nu är klar. Men inventeringen visar också att antalet missionshus och kapell i länet halverats under de senaste årtiondena. Det är de mindre frikyrkolokalerna på landsbygdens som antingen rivits eller byggts om för andra ändamål när småförsamlingar slagits ihop.