Ryssland trappar upp spionage

1:41 min

Spionaget i Sverige domineras av Ryssland, Kina och Iran. De ryska aktiviteterna har ökat, enligt Säkerhetspolisen, vilket uppges bero på Ukrainakrisen. Bland annat handlar det om krigsförberedelser.

– Ryssland är den största underrättelseaktören i Sverige. De är intresserade av egentligen allting – politisk, ekonomisk, teknisk och militär information. Det är ett av få länder som har det väldigt breda underrättelseintresset i Sverige, säger Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid Säkerhetspolisen.

Hur påverkas er bevakning av vad som händer i Ukraina?
– Det är klart att vi särskilt noga måste se om det finns tydliga kopplingar mellan skeendet där och vad de ryska underrättelsetjänsterna gör i Sverige.

Enligt Säpo, som i dag beskrev utvecklingen som "lite oroande", handlar det ryska underättelsearbetet om värvningsförsök, signalspaning och "köp av stora mängder kartor".

Wilhelm Unge, chefsanalytiker på Säpo, säger att andra staters underrättelsearbete inte bara handlar om att samla in information, utan även om att påverka opinionen och köpa sig kunskap – liksom om hot och våld. Det senare kan handla om flyktingspionage, uppger Unge.

Ett oroande exempel på flyktingspionage är enligt Säpo Rwanda, vars militära underrättelsetjänst letat efter människor i Sverige. Flera personer från Rwanda lever i dag under polisbeskydd i Sverige.

Säpos årsbok, som i dag presenterades för media, tar också upp attacken mot den antinazistiska demonstrationen i Kärrtorp och en uppdatering kring den inhemska extremismen.

Säpos generaldirektör Anders Thornberg berättade även att svenska medborgare ännu åker fortfarande till Syrien för att strida med al-Qaida, men antalet som reser dit har minskat något.

Även skyddet av svenska kärnkraftverk täcks in i Säpos årsbok. Malin Fylkner, chefsanalytiker på säkerhetsskyddet, säger på seminariet att det är en stor utmaning för Säpo när myndigheters verksamhet outsourcas till andra företag. Det innebär ett icke-existerande skydd, enligt Fylkner.

Svenska företag i branschen ligger enligt Säpo i riskzonen för anskaffningsförsök från länder som vill tillverka massförstörelsevapen.