Göteborgsprofessor: Utsläppen dyrare än vi tror

1:28 min

Våra koldioxidutsläpp blir dyrare för våra barn och barnbarn än vad regeringar världen över räknar med i dag. Detta skriver Göteborgsprofessorn Thomas Sterner i ansedda tidskriften Nature.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och står  tillsammans med sex andra forskare för en artikel i Nature.

– De modeller som nu används tar inte tillräcklig hänsyn till flera kostnader. Vi argumenterar för att man måste värdera dem högre, och då måste vi också göra mer för klimatet, säger han.

Hur mycket skada ett ton koldioxid som släpps ut nu kommer att orsaka i framtiden är svårt att avgöra.

Men att göra sådana uppskattningar är ändå viktigt, eftersom regeringar, myndigheter och företag använder skattningarna som vägledning när de ska besluta hur stora resurser som bör satsas på att minska utsläppen.

Ju mer ett ton koldioxid uppskattas kosta, desto mer pengar kommer förmodligen att läggas på klimatförbättrande åtgärder.

Men enligt Thomas Sterner och hans kollegor är de beräkningsmodeller som används i dag bristfälliga. De utelämnar bland annat stora kostnader förknippade med social oro och fallande ekonomisk tillväxt.

Risken är därmed överhängande att kostnaderna kommer att bli betydligt högre än vi tror.

För att undvika det måste modellerna bli mer avancerade och mer precisa, och för att uppnå det förordar Thomas Sterner ett bredare vetenskapligt samarbete.

Under tiden växer notan, och i slutändan måste någon plocka upp den.

– Vi kör på med våra kolkraftverk och våra besinslukande bilar, och så kommer framtida generationer att få betala kostnaderna, säger Thomas Sterner.