Patient fick elchocker i onödan

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatriska kliniken i Sundsvall för att en patient fick femton elchocksbehandlingar utan positiva resultat förra våren.

IVO skriver att patienten led av en neurologisk sjukdom som misstogs för depression och att behandlingen borde omprövats långt innan patienten fått så många elchocker.

Enligt anmälan försämrades patienten så kraftigt att personen till slut inte kunde tala.