Strömlöst i Vintrosa och Latorp

Vintrosa och Latorp drabbades av strömavbrott under lördagsförmiddagen, sedan en högspänningsledning blivit spänningslös.
Sydkraft arbetar med felet, men kan inte säga när strömmen kommer tillbaka eller hur många som drabbats.