Sjöbo

Färre äldre ska behöva läggas in

1:49 min

I Sjöbo prövas just nu ett nytt sätt att arbeta för att äldre multisjuka inte ska behöva läggas in på sjukhus för vård, om det går att undvika. Det handlar om att samarbeta smartare.

I Sjöboprojektet, som startade nu i april, ska kommunen, vårdcentralen och lasarettet i Ystad jobba klokare ihop kring äldre patienter.

I vissa fall ska man även kunna ge mer avancerad sjukvård i hemmet. Syftet är att minska det som kallas undvikbar slutenvård hos den här patientkategorin, enligt Per Olsson, verksamhetschef för distriktsläkarna på vårdcentralen i Sjöbo.

– Framför allt ser jag att patienterna är vinnarna på detta, säger han.

För äldre patienter kan det bli en ond karusell där de åker in och ut på akuten, vilket ibland gör det svårt för de andra aktörerna runt patienten att hänga med i svängarna, enligt Per Olsson.

– Läkemedel ändras, prover tas och så ska det kommuniceras mellan de olika aktörerna och det blir ofta ganska bökigt i kommunikationen, säger han.

Det är tre vanliga sjukdomstillstånd bland äldre som ofta kräver sjukhusvård som omfattas av Sjöboprojektet: försämringar av hjärtsvikt, försämringar av lungsjukdomen KOL och olika infektioner. Tanken är att fånga upp dessa patienter tidigare och sätta in åtgärder snabbare, så att man i fler fall kan undvika att de behöver åka till sjukhus.

– Akutvårdsmiljön är inte särskilt lämpad för äldre människor, de far helt enkelt illa av den miljön oavsett hur duktig personalen är, säger Per Olsson.

I Sjöboprojektet ska man i vissa fall kunna bedriva mer avancerad sjukvård hemma eller på äldreboendet med hjälp av primärvårdens team för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH-team. Exempelvis ska man kunna ge dropp, blodtransfusioner eller intravenös antibiotika om det behövs. Kommunen och vårdcentralen ska även ha betydligt mer kontakt med varandra, till exempel kring individuella vårdplaner.

Läkare från vårdcentralen ska också vara med på de möten som kommunen har tre gånger i veckan med sjuksköterska, biståndshandläggare och sjukgymnast eller arbetsterapeut, berättar Cecilia Perry, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sjöbo.

– Så redan där ser vi att det blir ett positivt arbetssätt, därför att då är läkaren med i planeringen redan från början, när man planerar hemgång efter sjukhusvård till exempel, säger Cecilia Perry.

Sjöboprojektet ska pågå året ut för att sedan utvärderas.