Lettland förbjuder rysk tv

3:43 min

Lettland förbjuder nu sändningar från ryska statliga tv-bolaget RTR.

Lettland stoppar sändningarna bland annat efter att program som rört Ukraina-krisen under den senaste tiden ansetts vara alltför ensidiga och inte ligger i de baltiska staternas säkerhetsintressen. 

I Litauen har en domstol tidigare beslutat om ett liknande förbud eftersom vissa program ska ha varit partiska och "sannolikt ämnade att skapa oenighet." Den tre månader långa avstängingen börjar idag.

Efter händelserna på Krim och i östra Ukraina är oron i Baltikum nu stor för vad Kremls uttalanden om att skydda rysktalande befolkning utomlands kan innebära för de baltiska staterna, där det finns en stor ryskspråkig minoritet.