Kommunens anställda sjuka längre

Långtidssjukskrivningarna bland Gotlands kommuns anställda har nästan fördubblats de senaste fem åren. Det handlar om sjukskrivningar längre än 91 dagar. Ökningen är mycket anmärkningsvärd, står det i kommunens årsredovisning. Stress, frustration och vanmakt anges som tänkbara orsaker bakom sjukökningen i kommunen.