Wikipedia vill ha fler kvinnliga skribenter

6:28 min

Bara 1 av 10 artiklar på Wikipedia är skrivna av kvinnor och nu anordnar svenska Wikimedia skrivstugor för att ändra på statistiken.

Axel Pettersson är projektledare på Wikimedia i Sverige.

– Vi har anordnat 15 skrivstugor och det har varit med varierat resultat. På några träffar har det kommit någon enstaka och på andra träffar flera stycken. Hittills har 100 kvinnor deltagit. Och där vill vi engagera och verkligen förmedla att vem som helst med ögon för något med allmänintresse kan skapa innehåll.

Axel menar att det kan vara viktigt för beskrivningen av historien att skribenterna inte bara består av män eftersom vissa ämnen, och vinklar, då riskerar att utebli.

Ylva Pettersson är historielärare och dessutom skribent med tusentals artiklar på Wikipedia.

– Jag började skriva för ett par år sedan eftersom jag tyckte att många artiklar var för dåliga. Men den här statistiken ställer jag mig något skeptisk till eftersom vi som skriver ofta gör det under alias utan att avslöja om vi är kvinnor eller män.

Ylva tror att det finns mestadels manliga skribenter på grund av att det historiskt mest varit män som fått utrymme. Och även om det ibland är ett hårt debattklimat mellan skribenterna på Wikipedia ser hon inte direkt något som pekar på att kvinnor inte skulle vara välkomna.