Fler pendeltåg i Kungsbacka

Kungsbacka påverkas mest när den halländska kollektitvtrafiken förändras i sommar. Den nya trafikplan som börjar gälla i juni innehåller bland annat tätare turer på pendeltågen till och från Kungsbacka på helgnätterna.
Vidare kommer lördagstrafiken i glesbygden öster om Kungsbacka i gång på prov. Andra förändringar är att nattbussarna från Varberg till Veddige kommer tillbaka på begäran av Veddigeborna. Även Halmstad får vissa förbättringar, såsom tätare trafik till Eurostop på helgerna. Hallandstrafikens planeringschef Bruno Andersson säger till P 4 Radio Halland att han tror och hoppas att den efterfrågestyrda trafiken med taxi på Laholms landsbygd får vara kvar - men det är inte bestämt ännu.