Kvinnor som undviker sol riskerar att dö tidigare

2:07 min

Dödligheten bland kvinnor som undviker att sola är dubbelt så hög jämfört med kvinnor som solar. Det visar en ny svensk studie, som följt 29 000 kvinnor under en 20-årsperiod.

– Det är ju en väldigt stor skillnad. Vi har ju nationella riktlinjer som man ger ut för att förbättra hälsan och det känns ju väldigt konstigt då de som följer solriktlinjerna har en dubblerad risk att dö istället för en minskad risk, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska Institutet.

Forskargruppen från Karolinska Institutet och Skånes onkologiska klinik i Lund har i studien tagit hänsyn till riskfaktorer som övervikt, rökning, motion, alkoholkonsumtion, ekonomi och utbildning. Kvinnorna som deltog i studien var i åldrarna 25 till 65 år och fick bland annat svara på frågorna:

  • Solar du på sommaren?
  • Solar du solarium?
  • Solar du på vintersemestern?
  • Åker du söderut för att sola?

– De som svarade nej på de här fyra frågorna är dem som undvek solen och de hade en dubblerad dödlighet på 20 år jämfört med de som svarade ja på tre eller fyra av frågorna.

Studien visar att man inte skall undvika att sola, men samtidigt vet man att för mycket sol ökar risken för melanom, elakartad hudcancer.

– De som översolar och bränner sig har en ökad risk att få melanom, men dödligheten hos kvinnor som fått melanom var inte ökad bland solare, säger Pelle Lindqvist.

Flera studier visar att D-vitamin, som man får genom att sola, skyddar mot en rad sjukdomar. Det är möjligt att det också är just höga halter av D-vitamin som ger solande kvinnor ett skydd.

– Det vet vi inte, men det är ju en av hypoteserna, säger Pelle Lindqvist.  

Sverige har under många år följt de nordaustraliensiska solriktlinjerna som är mycket restriktiva. Resultatet att kvinnor som undviker solen har en dubblerad risk att dö kan därför uppfattas som kontroversiellt just med tanke på att det i många år har propagerats för restriktiva solvanor.

Enligt docent Pelle Lindqvist bör vi istället följa de sydaustraliensiska solriktlinjerna som rekommenderar daglig solning.

– Det vi tror är att man skall sola dagligen och man skall sola kort mitt på dagen. Till exempel ta lunchkaffet i solen, säger han.