Frågor och svar om domen som upphäver datalagringsdirektivet

Domen som upphäver EU:s datalagringsdirektiv är något "mycket ovanligt". Men mycket är oklart om vad som händer med den svenska lagen, säger Ekots EU-reporter Herman Melzer som är svarar på frågor om domen.

Vad innebär den här domen konkret?

– Att EU:s direktiv inte längre gäller. Däremot är det fortfarande oklart vad som händer med den svenska lagen om datalagring. Regeringen ska nu undersöka om den svenska lagstiftningen om lagring av vem som har ringt eller mejlat till vem och vid vilken tidpunkt tar tillräcklig hänsyn till de regler om mänskliga rättigheter Sverige är juridiskt bundet till.

Hur ofta händer det att EU-domstolen upphäver Eu-lagstiftning?

– Det är mycket ovanligt och har inte hänt i någon fråga som varit i närheten av att vara så stor som datalagringsdirektivet.

Det var ju hård debatt om datalagringsdirektivet i Sverige. Vilka partier är det som varit motståndare från början och vilka har varit positiva?

– Datalagringen drevs från början av den socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström. Moderaterna var skeptiska men genomförde ändå lagen till slut. I riksdagen var Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet motståndare till lagen.

Eu-domstolen öppnar ju för att direktivet skulle kunna återkomma, i reviderad form. Är det troligt?

– EU-kommissionen har i Bryssel i dag sagt att dagens dom ska analyseras. Direktivet kan alltså komma igen i ny form, men en sådan process kan ta flera år.

Sverige fick ju böta för att vi var sena med att lagstifta i de här frågorna. Vad tror du om möjligheten att få dem tillbaka?

– Hittills har det aldrig hänt att EU-domstolen har ogiltigförklarat ett beslut i en ärende ett land bötfällts för. Frågan kommer säkert att prövas men svaret på frågan går inte att förutsäga. Det var ju ändå så att Sverige fick böta för brott mot bestämmelser som då gällde.

Folkrättsexperten Mark Klamberg hävdar att domen innebär att den svenska lagen om datalagring som kom till på grund av EU-direktivet inte längre gäller. Stämmer det?

– Kanske. Det är ju det regeringen ska undersöka nu och frågan blir, som nämnts tidigare, om svensk lagstiftning bryter mot mänskliga rättigheter. Datadirektivet är bara en ram den svenska riksdagen fyllt med detaljerad lagstiftning. Samtidigt anses lagen vara viktig eftersom dess syfte är att stoppa brott och terrorism.

Operatören Bahnhof har redan slutat lagra data från kunderna.  Tror du att fler operatörer kommer att göra så efter domen?

– Den möjligheten finns. Men rent juridiskt är det ett lagbrott eftersom lagen gäller. Å  andra sidan kan det politiskt sett – det är valår i år – bli svårt att driva en process mot den som med stöd av EU-domstolen vägrar att lagra.

Ekot