Bahnhof stoppar datalagring efter EU-besked

1:57 min

EU-domstolen underkände i dag det hårt kritiserade datalagringsdirektivet som innebär att mobil- och bredbandsbolag är skyldiga att lagra uppgifter i ett halvår. Efter beskedet tog internetleverantören Bahnhof omedelbart beslut om att stoppa datalagringen.

– Jag tycker det är en stor seger för alla som har kämpat för personlig integritet och mot de urskillningslösa lagarna om massavlyssning av hela befolkningen, säger vd Jon Karlung.

Datalagringsdirektivet som i dag får kritik av EU-domstolen antogs 2006, och innebär att mobil- och bredbandsbolag är skyldiga att lagra användarnas trafikuppgifter om data- och teletrafik i sex månader.

En lagring som fått kritik för att vara bland annat integritetskränkande. Sverige som var sen med att införa direktivet i svensk lag har tvingats betala en bot på närmare 27 miljoner kronor.

Och att nu EU-domstolen går på samma linje som kritikerna till lagen om att EU-direktivet inte är tillräckligt noggrant reglerat för att värna om användarnas grundläggande rättigheterna, kan komma att leda till att Sverige måste se över lagen igen, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det får naturligvis konsekvenser. Men just nu analyserar vi vad domstolen har sagt och får efter det dra slutsatser vad det får för konsekvenser för Sverige och EU, säger hon.

Och att internetleverantören Bahnhof i dag stoppar all lagring om sina användare är justitieministern kritisk till.

– Svensk lag gäller, det är ju inte så att man omedelbart har andra villkor att rätta sig efter men vi måste naturligtvist skyndsamt se över vilka konsekvenser det får så att alla har rätt information, säger Beatrice Ask.