Fler mediciner utan subvention

2:13 min

Hundratusentals patienter i Sverige riskerar att få betala betydligt mer varje månad för sin medicin, när allt fler läkemedel hamnar utanför förmånssystemet. Det visar en ny sammanställning från läkemedelsnätverket NEPI.

NEPi har granskat utvecklingen efter apoteksomläggningen i Sverige.

– Att så många receptbelagda läkemedel skulle hamna utanför förmånen var  något som politiker som fattade beslut inte kunde förstå och förutse, säger Mikael Hoffman är chef för NEPI.

Läkemedelsförmånen - alltså systemet som subventionerar läkemedel för patienterna - håller på att urholkas. Bara i januari i år hämtade 400 000 patienter ut mediciner från apoteken utan subvention. De fick själva betala hela kostnaden - 128 miljoner kronor. Det visar sammanställningen från NEPI.

Det handlar till exempel om p-piller, viagra, medel mot magkatarr, allergier och bakterieinfektioner. I vissa fall har tillverkarna beslutat att medicinerna inte ska ingå i förmånen för att man då ska kunna sätta ett högre pris. I andra fall är det myndigheten TLV som bedömt att medlet inte är tillräckligt effektivt för det pris som begärts.

Men det är patienterna som drabbas, säger Mikael Hoffman:

– Ingen har brytt sig om patienterna i det här systemet.

Läkarna som skriver ut recepten vet inte alltid om medlen ingår i förmånen, och de kan inte se vilket pris patienten får betala. Och när patienten kommer till apoteket får medlet inte bytas ut mot ett billigare eftersom det inte ingår i förmånssystemet. Högkostnadsskyddet gäller inte heller.

Det här omöjliggör en sund priskonkurrens mellan bolagen, säger Mikael Hoffman:

– Det här är en marknad som inte fungerar som en vanlig konsumentmarknad. Det innebär att priserna skiljer sig för exakt samma vara mellan apotek. Och när läkaren bedömer vilket läkemedel du behöver saknas det uppgift om vad det kostar. Läkaren skriver ut det här i blindo, och du som patient måste då hämta ut medicinen till det pris som just det här apoteket väljer att ta. Det här fungerar inte. Du som patient kommer på undantag.

Varför kan man inte bara ändra reglerna, så att dyrare medel utanför förmånen också kan bytas mot billigare kopior?

– Alla som är inblandade i det här tycker att man bör ändra regelverket så att det här utbytet blir möjligt, och patienten kan styra vilken vara man vill ha eftersom patienten betalar för det.

Apoteken bör få samma ersättning för att expediera mediciner oavsett om de ingår i förmånen eller inte, enligt Mikael Hoffman. Då skulle marknaden fungera bättre och det skulle gynna patienterna.

– När läkemedelsföretag sänker ett pris för att komma in på marknaden så fortplantar sig priset hela vägen till dig som konsument och du kan alltid vara säker på att få det lägsta priset, säger Mikael Hoffman.