TV4 lägger ner lokala nyhetssändningar

TV4 lägger ner alla sina lokala nyhetssändningar. Enligt uppgift till P4 Skaraborg kommer Skövde att bemannas med två videoreportrar, som arbetsleds från Stockholm.

Vad tycker du om att TV4:s lokala sändningar försvinner? Kommentera!

Enligt Resumé föreslår TV4:s ledning att 21 redaktioner och 24 editioner ute i landet läggs ned, bland annat i Skaraborg. 140 tjänster försvinner.

Det är ett preliminärt ”inriktningsbeslut” som nu ska förhandlas med facket. 

25 fasta inrikesreportrar ska placeras på nio orter.

Enligt vad P4 Skaraborg erfar kommer Skövde att bemannas med två videoreportrar som blir en del av riksorganisationen av TV4, som arbetsleds från Stockholm.

I morse informerades alla lokala TV-medarbetare. Nyhetschefen på TV 4 Skaraborg, Öivin Tronstad, är på plats i TV 4 huset i Stockholm.

– Mediebranschen befinner sig i en omfattande strukturomvandling. Vi lägger i dag närmare hälften av våra nyhetsresurser på lokal-tv, det är inte hållbart framöver, säger Casten Almqvist,vd på TV4-Gruppen till Resumé.

Fackliga förhandlingar är inledda i dag och efter påsk ska det formella beslutet fattas.