Om bilder och filosofi

Sänt nov 2004

Ska en sann filosofisk text vara bildlös? Eller kräver den mänskliga hjärnan bilder och liknelser för att alstra kunskap? Bör filosofen rent av ta hjälp av poeten och konstnären för att få sina tankar begripliggjorda. Men hur bildsätter man filosofiska tankar utan att de förvanskas och tappar skärpa? Filosofiska rummet om filosofi, vetenskap och bilder.

Gäster är Bengt Gustafsson, teoretisk astrofysiker, Yvonne Eriksson, som forskar i konstvetenskap och Peter Gärdenfors, kognitionsforskare och filosof.

Producent och programledare: Peter Sandberg