Jobb och skola - huvudpunkter i vårbudgeten

1:42 min

Fler platser på lärarutbildningen i Borås och miljoner i kommunalt stöd inom för- och grundskolan. Det är något av det Sjuhärads kommuner kan hoppas på enligt regeringens vårbudget som släpptes idag.

De viktigaste förslagen i regeringens vårproposition handlar om jobb och skola. Man vill också satsa på utbyggt bredband, ett minskat sjuklöneansvar för företagare och mer pengar till kommunernas förskolor och grundskolor.

Jan Ericson, riksdagsledamot för moderaterna, pratade under presentationen i Borås om vikten av att höja läraryrkets status.

– Dels gör vi det genom de nya karriärtjänsterna som kan ge lärare femtusen kronor mer i månaden, sen satsar vi också mycket på fortbildning och vidareutbildning av lärare. Vi försöker stärka statusen på yrket genom att göra det mer attraktivt att studera till lärare, vi inför utbildningspremier till exempel för de som studerar vissa naturvetenskapliga ämnen, säger han.

Betyg från fyran
Andra satsningar som finns i budgetförslaget är betyg från fyran, mindre lågstadieklasser och fler förstelärare. För att finansiera detta får kommunerna ökade statsbidrag, för Borås handlar det om ungefär 30 till 35 miljoner under 2015 och för en mindre kommun som Bollebygd om 2,5 miljoner.

Att man inte gör något för att höja lärarnas löner generellt har redan kritiserats av lärarförbundet, eftersom många studenter väljer bort lärarutbildningen på grund av de låga lönerna.

– Det är ju en svår fråga eftersom lönerna inte sätts i riksdagen utan de sätts ju på marknaden mellan Sveriges kommuner och landsting, eller arbetsgivarna och facken. Det är lite svårt för oss på riksnivå att gå in i detalj och styra hur lönerna ska se ut i olika sektorer, säger Jan Ericson.

Vill öka antalet platser på lärarutbildningarna
Dessutom vill man öka antalet platser på lärarutbildningarna, i Borås skulle man få 223 nya platser. Men hur man ska lösa problemet med att intagningspoängen på lärarprogrammet legat rekordlågt de senaste åren har han inget konkret svar på.

– Det är ju sant detta att det varit väldigt låga gränser för att komma in på lärarutbildningen. Nu tycker jag inte att man ska överdriva det, för har man 0,1 poäng på högskoleprovet så lär man inte kunna få någon lärarexamen och då får man inget lärarjobb heller.

– Men det är viktigt att vi får bra studenter som söker sig till lärarutbildningarna, det ska ju bli de bästa eleverna som faktiskt blir lärare och lär andra. Vad vi ser är att trycket på lärarutbildningarna ökat de senaste åren, så trots allt tror jag att det går åt rätt håll.

Så mycket extra pengar föreslås till skolan:

  • Bollebygd - ca 2,5 miljoner
  • Borås - ca 30-35 miljoner
  • Herrljunga - ca 3 miljoner
  • Mark - ca 9-11 miljoner
  • Svenljunga - ca 3 miljoner
  • Tranemo - ca 4 miljoner
  • Ulricehamn - ca 8-9 miljoner
  • Vårgårda - ca 3,5 miljoner