Digital kompetens svårt för skolorna att lära ut

2:55 min

Barn och unga i Sverige är vana internetanvändare men det finns brister i den digitala kompetensen. Detta trots att informationssökning på nätet blir en allt vanligare del av skolarbetet. Det framgår av en ny forskningsantologi från Svensk biblioteksförening. Informationsletande på nätet blir i skolans värld ofta både ytlig och fragmentarisk slår man fast. Och den verklighetsbeskrivningen känner Ann-Marie Roos Retourné, skolbibliotekarie på Björkhagens skola i Stockholm, igen.

- De är inte så kunniga, man tror att barn av idag kan så mycket mer av datorer att de är helt insatta. En del barn kan knappt sätta på datorn för det de kan är att spela spel, säger Ann-Marie Roos Retourné.

Ann-Marie Roos Retourné säger att de yngre barnen inte känner igen internetsymbolen på datorn eller vet att man skriver in sökord i adressfältet. De äldre barnen går direkt till Google eller Wikipedia för att söka information och nöjer sig inte sällan med det.

Hon har lektioner från förskoleklass till årskurs 3 för att lära eleverna om källkritik och hur man söker bättre och djupare på nätet. Men hon börjar offline med böcker och tidningar för att barnen ska förstå att det finns en avsändare. Här med klass 3 C som får i uppgift att göra egen reklam utfrån tidningsklipp. Arvid och Ludde tycker det är svårt att veta vem som ligger bakom det som står på nätet och om det är sant eller falskt?

- Ja jag tycker det, säger Ludde.

Hur gör man för att ta reda på det?

- Man kan ju kolla upp det på andra sidor och se om det stämmer, säger Arvid.

Forskningsantologin Medie - och informationskunnighet från Svensk Biblioteksförening lyfter fram att det ofta blir ytliga och fragmentariska kunskaper som elever får fram när de ska leta information på nätet till en skoluppgift.

Det är också så att själva arbetssättet, hur man ställer öppna frågor på nätet, bryter mot skolans traditionella inlärningsformer där memorera kunskap varit en viktig del. På det stora hela så är det en ansträngning för både lärare och skolbibliotekarier att arbeta med den digitala kompetensen enligt forskningsantologin. Och om det ska bli bra är det viktigt att eleverna får kontinuerlig återkoppling under arbetets gång, och på Björkhagens skola är det lite si och så med det menar Ann-Marie Roos Retourné.

- Jag tror att det är väldigt olika eller jag ser att det är väldigt olika. De skriver nog mer och mer egna texter med egna ord och så än det där klipp och klistra som var förut. Det gör de men när jag ser att de ska söka information och så då är det väldigt lite de kan, säger Ann-Marie Roos Retourné.

Lisa Fondin är klasslärare för 3 C på Björkhagens skola. Hon tycker det är svårt att undervisa i digital kompetens.

- Om jag går tillbaka till min egen lärarutbildning så ingick inte det överhuvudtaget så där tror jag är en stor brist. Vi vet inte hur vi ska göra helt enkelt. Sen är kunskapsnivån så otroligt ojämn hos eleverna när det kommer till digitala medier, säger Lisa Fondin.