För dyrt att laga gatulampor

Sedan ett antal år tillbaka har man av besparingsskäl dragit ner på underhållet av gatubelysing i Västerås.
Tidigare gjorde man fyra kontrollvändor och såg till att belysningen längs gator och gång- och cykelvägar fungerade men idag kontrollerar man all belysningen bara två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten och mellan dessa perioder byter man i regel ut trasiga lampor bara i korsningar och på andra ställen som är viktiga för trafiksäkerheten. Och det här innebär att gatubelysningen kan på vissa ställen vara trasig drygt ett halvt år innan man vidtar åtgärder. Detta ökar i sin tur otryggheten och risken för t ex inbrott och bilinbrott.