Få unga väljer PPM-fonder

Det är få unga som bryr sig om att välja fonder till premiepensionen .
De flesta av de nära 200 000 personerna som nu ska välja pensionsfonder för första gången är födda på 80-talet - men än så länge har bara 5 procent gjort ett aktivt val. Nu på Måndag är sista dagen att välja premiepensionsfonder.