Tamiflu nästan verkningslöst

2:13 min

Läkemedlet Tamiflu som köptes in i stor mängd inför hotet om pandemier, som fågelinfluensan och svininfluensan, har ingen effekt på dödlighet och minskar inte sjukhusvistelserna. Det visar en stor genomgång av tidigare delvis opublicerade data.

Tamiflu är egentligen främst tänkt för att behandla patienter under en pandemi, i väntan på att ett vaccin tas fram. Tamiflu köptes in för nästan 300 miljoner av svenska staten när riskerna för pandemier dök upp.

Men Tamiflu  tycks inte göra att färre dör av influensa eller att färre vårdas på sjukhus. Det är resultatet när forskare i det oberoende forskarnätverket Cochrane tittat på de kliniska rapporter som gjorts när patienterna slumpvis har lottats till olika behandlingar under en vanlig influensa.

Den första delrapporten från Cochrane kom för två år sedan. Den visade att den enda effekten Tamiflu har är att den minskar sjuktiden med knappt en dag i sjuksängen, från sex till fem dagar. Den gav ingen effekt på dödlighet eller minskade sjukhusvistelser.

Det helt unika med den här nya studien är att forskarna, tillsammans med journalister på British Medical Journal, nu efter ytterligare ett par år har lyckats få fram alla ursprungsdata från läkemedelsbolaget Roche.

Resultatet visar att det finns stora brister i hur testerna görs. Läkemedelsbolaget beskriver inte alltid hur sjukdomen yttrar sig,  exempelvis finns åtta olika definitioner på influensa. Det är även osäkert om patienterna faktiskt blev smittade av viruset och det finns även oklarheter i hur biverkningar rapporteras.

Det här gör att forskarna ifrågasätter hela den grund som vetenskapliga studier vilar på, nämligen peer-review - där kollegor kontrollerar resultaten innan de publiceras. Den här Tamiflu-studien blir ett tydligt exempel på vilka stora brister som finns i systemet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till Vetenskapsradion att han ändå är nöjd med de beslut som togs under pandemin, eftersom det på en stor befolkningsgrupp kan få avgörande betydelse om folk är hemma en dag mindre. Men om man skulle få samma effekt av att vi svenskar hade tagit febernedsättande medel vet ingen eftersom sådana studier inte har gjorts.