Skyddsombud vill möta chef

Skyddsombuden vid gruppboendet Åsbacka i Molkom vill få ett möte med region-chefen för Attendo Care, som driver verksamheten på entreprenad.
Orsaken är att skyddsombuden vill se över arbetssituationen på gruppboendet. Som läget är i dag bedrivs inte ett kvalitetsmässigt och säkert arbete, och det finns inga möjligheter för personalen att hjälpa till att få gruppboendet att gå med vinst. Det skriver de i ett brev till bland andra vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun.