Klartecken för tunnelbaneutbyggnad

Finansieringen av en utbyggnad av tunnelbanan och fler bostäder i Stockholm klar. Regeringen har gett klartecken till avtalen mellan berörda kommuner, landsting och stat.

Nu är finansieringen av en utbyggnad av tunnelbanan och fler bostäder i Stockholm klar.

Regeringen har godkänt avtalen mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

Utbyggnaden omfattar fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholms län.

Utbyggnaden av tunnelbanan startar senast år 2016 och de tidigaste delarna börjar trafikeras cirka år 2020.