Tiotusentals unga fast i utanförskap

1:58 min

Tiotusentals ungdomar fastnar i utanförskap efter studenten, och har varken jobb eller skola att gå till. Många unga varken arbetade eller studerade en enda dag under 2000-talets första decenium, visar en ny studie, beställd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Cirka 27 000 ungdomar kan ha hamnat i permanent utanförskap under 2000-talets första decennium. Så många var de som varken arbetade eller studerade i början och i slutet av perioden, visar en ny studie.

– I början söker man ett jobb, man går till Arbetsförmedlingen och sitter där nån timme om dagen och det är tråkigt. Man kommer liksom ingen vart, det känns bara deprimerande, berättar 19-åringen Albin Hedvall. 

Han var på väg att bli en del av den dystra statistiken när han tog studenten. Han berättar hur han tillsist hamnade i ett ingenmansland, utan varken jobb, studier eller någon plan för framtiden.

– Då blir det att man börjar klättra på väggarna hemma, och när man inte har några pengar för att betala hyran och sånt, då det blir ganska stressigt, man får mer och mer ångest och det blir jobbigare. Så ligger man hemma och blir trött, krökar lite för mycket kanske, inte gör nått vettigt av sin tid.

Efter ett halvår lyckades Albin Hedvall bryta den nedåtgående spiralen. Han kontaktade Stockholms kommuns ungdomsprojekt Merit, som erbjöd honom sysselsättning.

Nästan var tionde person mellan 16 och 25 år går varken i skolan eller till ett arbete, det rör sig om mellan åttio- och hundratusen ungdomar. För en del handlar det om en tillfällig tid av arbetslöshet, föräldraledighet eller utlandsvistelse.

Men nu har forskarna följt upp den grupp unga som varken arbetade eller studerade år 2000 - och nästan var tredje var i samma situation tio år senare, berättar Susan Niknami vid Stockholms universitet.

– Det utgörs framför allt av ungdomar som har föräldrar som är lågutbildade, ungdomar med en bakgrund från utlandet och även de som varken arbetar eller studerar på grund av att de är sjuka, säger Susan Niknami.    

Mest oroande, tycker forskarna, är att 13 procent i gruppen, det vill säga kring 10 000 unga personer, varken hade studerat eller arbetat någon enda gång under milleniets första decennium.

Rapporten, som är beställd av Temagruppen unga i arbetslivet - ett samarbete mellan olika myndigheter - visar också att andelen svenskfödda ökar i gruppen som varken arbetar eller studerar, men fortfarande är barn till invandrade fler.

För Albin Hedvalls klasskompisar gick det inte mycket bättre än för honom efter studenten.

– Nån kompis som fick ett vikariat i nån skola och jobbade lite där. Men det är många som jag som har gått ganska länge utan jobb. De tog ett sommarjobb efter gymnasiet, så har de liksom stannat kvar i sommarlovet, säger han.