Personliga assistenter

Den psykiska och fysiska arbetsmiljön för funktionshindrades personliga assistenter är för tung. Dessutom är arbetsuppgifterna oklara och arbetsgivarnas planer för att förebygga brister i arbetet är bristfälliga.
Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter inspektioner om arbetsförhållandena för personliga assistenter runt om i hela landet. Arbetsmiljöverket kräver nu att förbättringar av arbetsvillkoren ska vara genomförda inom tre månader - annars hotar verket att förelägga om vite.