Anmälan till BO läckte ut på nätet

2:34 min

En sekretessbelagd handling från Barnombudsmannen skickades för ett par veckor sedan av misstag ut till en ledamot i Sveriges Riksdag. Dokumentet, som innehöll känsliga uppgifter om ett namngivet barns utsatta situation, hamnade sedan på flera sociala medier.

Den 27 mars skickade Barnombudsmannen, BO, ut sin årsrapport för 2013 års verksamhet till samtliga riksdagsledamöter. Av någon anledning råkade ett av de 349 utskicken innehålla en sekretessbelagd handling. Den känsliga handlingen var en anmälan som hade kommit in till BO och som i detalj beskrev ett barns utsatta situation och ärende. Barnets namn, bostadsort och andra personliga förhållanden fanns med, och nu fanns det med i ett av utskicken.

Den riksdagsledamot som råkade få just detta utskick var Hillevi Larsson, socialdemokrat och ledamot i civilutskottet. Hon är engagerad i just barnrättsfrågor och tolkade det bifogade pappret som ett fiktivt exempel på hur en anmälan som kommer in till BO kan se ut.

– Det jag gjorde var att jag då lade ut det på nätet. Jag tog ett foto av följebrevet och så lade jag ut det på de sociala medier där jag är aktiv, säger Hillevi Larsson (S).

Vilka är det?

– Det är Facebook, Twitter, Instagram och Flickr. Och sedan, några minuter senare, så ringde det.

Det var personal från Barnombudsmannen som ringde. De hade sett hennes utlägg på de sociala medierna och upplyste henne om att handlingen var äkta och att den skickats av misstag. Hillevi Larsson raderade sina inlägg och BO fick kontrollera hur många ledamöter som fått handlingen. Det visade sig bara vara Hillevi Larsson.

– Jag kan ju inte göra det ogjort, det jag har gjort. Men jag kommer ju i fortsättningen att vara försiktig, säger Hillevi Larsson.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg beslutade att det felaktiga utskicket med den känsliga handlingen skulle polisanmälas.

– Och nu har jag kontaktat polisen i dag och de säger att man ser det som ett olycksfall och att man lagt ned det, säger Malmberg.

Hur kan det här hända?

– Ja, det är den mänskliga faktorn, det är olycksfall. Det är oförklarligt för mig hur det har hamnat där. Jag vet inte det. Det är bara fruktansvärt ledsamt att det har gått ut på det här sättet.

Har ni hört av er till den person som anmälan gäller?

– Ja, vi har ju gjort en del saker naturligtvis. Men jag kan inte berätta av sekretesskäl vad vi gjort, säger Fredrik Malmberg.