Klimatåtgärder ska formuleras i FN:s rapport

1:51 min

På söndag ska FN:s klimatpanel IPCC vara klar med den sista delen i den senaste klimatrapporten, den som behandlar vad som kan göras för att minska den globala uppvärmningen. Men det är inte säkert att man lyckas enas kring en slutversion.

Under veckan har forskare och beslutsfattare från hela världen mötts i Berlin för att försöka enas om en slutversion av IPCC:s senaste rapport.

Den svenske miljöekonomen Thomas Sterner är en av huvudförfattarna och han menar att det finns en risk för att det blir en för tam slutversion av texten, eller i värsta fall ingen rapport alls.

– Ja, det finns en sådan risk, det finns en risk för att det inte blir någon rapport alls. Det kan hända att världens regeringar inte godkänner den. Det är en öppen fråga ända fram till helgen här.

När vi når Thomas Sterner på telefon befinner han sig alltså i Berlin där forskare och beslutsfattare just nu går igenom texten, rad för rad, ord för ord. Den första delrapporten fokuserade på det vetenskapliga forskningsläget när det gäller klimatförändringarna, delrapport två beskrev sen hur våra samhällen drabbas. Nu handlar det om att ta fram ett policydokument med åtgärder som politikerna ska förhålla sig till i sitt beslutsfattande. Sterner menar att det trots alla svårigheter är väldigt viktigt att det går att enas om en klar och tydlig sluttext.

Utveckling av förnybar energi, som bioenergi, sol, vind och vatten, ser ut att finnas med som ett av huvudalternativen i delrapporten. Sterner tror också att kärnkraft och nya tekniker som CCS och BECCS kommer att vara med som viktiga delar. CCS är en teknik där koldioxid från exempelvis kolkraftverk skiljs från rökgaser. Koldioxiden lagras därefter i hålrum långt ner i berggrunden eller under havsbotten. BECCS går ut på att fånga in koldioxid från förbränning av biomassa.

Koldioxidinlagring är en både lovordad och kritiserad teknik för att ta hand om koldioxidutsläppen från fossila förbränningsanläggningar, speciellt kolkraftverk.

– Det är bättre att använda fossila bränslen med CCS än fossila bränslen utan CCS. De innebär i viss mån en överbryggningsteknik som gör att vi tjänar tid innan vi har utvecklat i full skala förnybara och hållbara energisystem, säger Thomas Sterner, miljöekonom vid Göteborgs universitet, och en av huvudförfattarna till delrapport tre i FN:s klimatrapport.

CHATTA med experterna om FN:s klimatpanels arbete och senaste rapport som fokuserar på åtgärder för att hålla tillbaka klimatförändringen. Lars Bärring, Sveriges representant i panelen, och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit en del av rapporten, ger svar. Chatten startar klockan 12.30 måndag 14/4. Vill du ställa din fråga redan nu, mejla till vet@sverigesradio.se