Gröna fonden får vänta på pengar

1:59 min

Regeringen sviker nu sitt löfte om att i år betala 300 miljoner kronor till den Gröna fonden som ska hjälpa utvecklingsländer mot miljöhot.

Betalningen till Gröna fonden finns med i den minskning på omkring en miljard kronor till bistånd som finns i regeringens ekonomiska vårproposition. Pengarna ska istället användas för det ökande antalet flyktingar som kommer till Sverige.

Oenighet om biståndsminskningen har rått inom regeringen men Moderaterna har drivit igenom sin vilja.

– Vår utgångspunkt är att vi inte ska göra den här typen av avräkningar. Men som sagt, det är en nödlösning och det är något som vi accepterat i en förhandling med de andra borgerliga partierna, säger Desireé Pethrus, kristdemokraternas talesperson i biståndsfrågor.

En miljard kronor räknas av, det vill säga tas bort från biståndet för att användas till flyktingmottagning i Sverige, främst av flyktingar från Syrien. Pengarna som betalas till bistånd i år minskas från 31,8 miljarder till 30,8 miljarder.

Neddragningen drabbar förutom den Gröna fonden bland annat ett antal FN-organ, men satsningar på till exempel flyktingar och barn ska undantas enligt biståndsminister Hillevi Engström (M).

Centerpartiet och miljöminister Lena Ek har kämpat för att Sverige ska stödja den mycket stora Gröna fond som nu skapas med säte i Sydkorea. Lena Ek drev utan framgång att medel skulle tillföras från annat håll än från biståndsbudgeten.

Den Gröna fonden ska årligen från 2020 betala ut hela 700 miljarder kronor per år till miljöåtgärder, till exempel skydd mot översvämning för låglänta områden i länder som Bangladesh när ökande medeltemperatur gör att havsnivån stiger.

Efter utdragna diskussioner inom regeringen gavs i höstas klartecken att betala 300 miljoner kronor i år ur biståndsbudgeten till den Gröna fonden. Men detta löfte sviks nu. Den Gröna fonden är ännu inte fullt fungerande säger biståndsminister Hillevi Engström.

– Ja, regeringen värnar ju klimat- och miljöåtgärder och därför kommer vi också att återkomma med exakt hur stora belopp och när det kommer att utbetalas.

Men betyder det att det här fryser inne och man tar ställning på nytt nästa år?

– Nej, vi har ju kommit överens och vi har utlovat stöd till den Gröna klimatfonden och det kommer vi att stå fast vid, men vi kommer att senarelägga utbetalningarna. Och sedan kommer det att komma nya förhandlingar om nya belopp.