Hur ska blodet användas?

En kamp förs nu om blodproverna i den medicinska biobanken. Frågan är hur blodprover från 70 000 länsbor ska användas.
Företaget Uman Genomics och universitetsledningen vill få in privata pengar för att stimulera forskningen och möjligheterna att bilda biomedicinska företag. Tvärtom tycker professor Göran Hallmans, verksamhetsansvarig för den medicinska biobanken. Han vill att västerbottningarna själva ska ha kontrollen över blodet. Men Nils-Erik Öhqvist, styrelseordförande i Uman Genomics, säger att företaget inte är ute efter att få kontroll över biobanken. Uman Genomics lånar blodet för att t ex ta reda på om det finns ett samband mellan en viss gen och diabetes. Efter analysen återställs blodet till biobanken.