Barn bör läsa mer skönlitteratur

Barn och ungdomar i Sörmland bör bli mer intresserade av att läsa skönlitteratur. Det anser länstyrelsen och startar därför projektet Länet Läser på tisdag.
I projektet ska lärare, bibliotekarier och annan skolpersonal utbyta efarenheter från olika läsprojekt i länet, för att få barn att vilja läsa och öka deras läsförmåga och läsförståelse. - Det är viktigt att barn får ett bra språk, anser lanshövdningen Bo Holmberg, som håller i startmötet för projektet.