Kd vill ha elsanerade sjukhusrum

Två kristdemokrater i Landstinget i Sörmland vill att elöverkänsliga personer ska slippa bli utsatta för strålning när de besöker sjukvården. Därför kräver de elsanerade undersökningsrum.
Kristdemokraterna anser att de elöverkänsliga ska kunna besöka läkare och distriktssköterskor, för att få hjälp med andra hälsoproblem, utan att de utsätts för en ökad belastning av strålning.