سرمایه گزاری دولت برای بالابردن میزان مشارکت در انتخابات

3:50 min

دولت برای انتخابات پیش رو ٦٠ میلیون کرون سرمایه گزاری کرده است. این سرمایه گزاری برای این است تا رای دادن به ویژه در میان جوانان و متولدین خارج از سوئد افزایش یابد. در انتخابات پارلمان اروپا در سال ٢٠٠٩، در بخش هایی از شهرهای سوئد، کمتر از ٢٠ درصد در انتخابات شرکت کردند.

بیرگیتا اولسون، وزیر دموکراسی و اتحادیه اروپا است. وی می گوید: واضح است که من ناراحتم از اینکه میزان شرکت در انتخابات پایین و تنها ٤٥ درصد است. این بسیار تاسف آور است که میزان رای دهی در میان گروه های آسیب پذیر جامعه پایین است.

یک بررسی که بخش بین المللی رادیو در میان ٣٠ کمون بزرگ سوئد انجام داده است، نشان می دهد که میزان شرکت در حوزه های انتخاباتی در مناطق آسیب پذیر، بسیار پایین است. به عنوان مثال میزان رای دهی در انتخابات پارلمان اروپا در سال ٢٠٠٩ در منطقه هرگوردن در مالمو کمتر از ١٥ درصد، در بخش شرقی حوزه انتخاباتی رینکه بی در استکهلم کمتر از ٢٠ درصد و در ریمدتوریت در بری شون در یوتبوری کمتر از ٢٢ درصد بود. اولسون در این باره می گوید: این موضوع می تواند به این دلیل باشد که سیاستمداران احزاب مختلف، این مناطق را که دارای کمترین میزان مشارکت در انتخابات هستند، از اولویت بندی های سیاسی خود خارج کرده اند. احزاب در این موضوع تکلیف بزرگی بردوش دارند. 

به همین دلیل است که دولت ٦٠ میلیون کرون برای بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات به ویژه در میان جوانان و متولدین خارج سوئد سرمایه گزاری می کند. ٤٤ میلیون یعنی ٧٥ درصد از این بودجه در اختیار احزاب قرار خواهد گرفت.

اما حالا سوال این است که آیا چنین اقداماتی مفید خواهد بود؟ گنت گرگوری که در هرگوردن در مالمو زندگی می کند در پاسخ به این سوال می گوید: بسیاری می دانند که اتحادیه اروپا چیست اما من فکر می کنم تعداد زیادی خود را درگیر انتخابات آن نمی کنند و برایشان اهمیتی ندارد. از نظر آنها انتخابات اتحادیه تاثیری در زندگی شان ندارد.

ماگنوس دالستدت استادیار در رشته قوم شناسی در دانشگاه لینشوپینگ است. وی با بسیاری از مردم این مناطق مصاحبه کرده است و نظرشان را درباره رای دادن پرسیده است. وی می گوید در بیشتر مواقع آنها آگاهانه انتخاب کرده اند که رای ندهند. 

این استادیار دانشگاه لینشوپینگ می افزاید: نمی توانیم از این موضوع بگذریم و فکر کنیم آنها علاقه ای به رای دادن ندارند و یا اطلاعات کافی ندارند. من معتقدم آنها بالاترین سطح اطلاعات را دارند و حتی منتقد شرایط هستند. و انتخاب می کنند که رای ندهند. این موضوعی است که باید جدی گرفت و حاوی یک پیام است.

دالستدت همچنین نسبت به موفقیت این نوع سرمایه گزاری های انتخاباتی تردید دارد. وی می گوید: ناعدالتی های ساختاری در جامعه، در پس پایین بودن سطح مشارکت در انتخابات است و علاقه ناگهانی سیاستمداران به تغییر این الگوی رفتاری، به آنگونه که امید داریم، پیش نمی رود. 

samaneh.kazemi@sr.se